Giỏ hàng

Sơ mi dài tay

ADV242VATR
-30%
Áo sơ mi tay dài cổ 2 ve 2 khuy ngang thân xếp ly đai gấu
381,500₫ 545,000₫
 • XL
 • L
 • M
 • S
ADV238XN
-30%
Áo sơ mi tay dài vải nhăn xanh cổ đức tròn thân trước xếp 6 ly
367,500₫ 525,000₫
 • XL
 • L
 • M
 • S
ADV238TR
-30%
Áo sơ mi tay dài vải nhuyễn trắng cổ đức tròn thân trước xếp 6 ly
367,500₫ 525,000₫
 • XL
 • L
 • M
 • S
ADV172TR2
-30%
Áo sơ mi tay dài, nhuyễn trắng, dáng suông, cổ đức nhỏ, tay tròn
367,500₫ 525,000₫
 • S
 • M
 • L
 • XL
ADV144TR
-30%
Áo sơ mi tay dài, sạn trắng, cổ đức,nẹp giấu khuy,nơ cổ
367,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV144CB
-30%
Áo sơ mi cổ đức tay dài đũi nền trắng chấm bi đen thưa nẹp giấu khuy nơ cổ
367,500₫ 525,000₫
 • S
 • M
 • L
 • XL
ADV057GXA
-30%
Áo sơ mi lụa tằm xanh,cổ đức,tay dài,nẹp bong
367,500₫ 525,000₫
 • S
 • M
 • L
 • XL
ADV185HN
-30%
Áo sơ mi tay dài, chéo hồng nhạt, cổ đức, dáng suông, ly dọc lưng
367,500₫ 525,000₫
 • S / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • XL / Áo sơ mi tay dài
ADV187TR
-30%
Áo sơ mi tay dài, nhuyễn trắng, cổ đức, 2 ly trước
367,500₫ 525,000₫
 • S / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • XL / Áo sơ mi tay dài
ADV057TR3
-30%
Áo sơ mi tay dài trắng nhuyễn cổ đức nẹp bong
367,500₫ 525,000₫
 • XL
 • L
 • M
 • S
 • XS
ADV172TR
-30%
Áo sơ mi tay dài, chéo trắng, dáng suông, cổ đức nhỏ, tay tròn
367,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV184TR
-30%
Áo sơ mi tay dài, nhuyễn trắng, cổ đức, thắt nơ cổ, viền măng séc tay
367,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV106TR1
-30%
Áo sơ mi tay dài,nhuyễn trắng, cổ đức tròn
367,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV144TR2
-30%
Áo sơ mi tay dài, nhuyễn trắng, cổ đức,nẹp giấu khuy,nơ cổ
367,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
 • XS / Áo sơ mi tay dài
ADV185TR
-30%
Áo sơ mi tay dài, nhuyễn trắng, cổ đức, dáng suông, ly dọc lưng
367,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV201TR1
-30%
Áo sơ mi tay dài, chéo trắng, dáng suông, cổ đức đính khuy trai
367,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV106DE
-30%
Áo sơ mi tay dài, chéo đen, cổ đức tròn
367,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV057DE
-30%
Áo sơ mi tay dài chéo đen cổ đức nẹp bong
367,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV144DE
-30%
Áo sơ mi cổ đức tay dài chéo đen nẹp giấu khuy nơ cổ
367,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV201HN
-30%
Áo sơ mi tay dài, chéo to hồng, dáng suông, cổ đức đính khuy trai
367,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV208TR1
-30%
Áo sơ mi tay dài, chéo trắng, cổ đức, trang trí cúc nẹp trước
367,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV194TR1
-30%
Áo sơ mi tay dài, chéo trắng, thêu hoa hồng nhỏ 2 bên cổ, cổ đức
346,500₫ 495,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ĐĂNG KÝ
ĐỂ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI