Giỏ hàng

Sale 50%

ADB1223CBD
-50%
Áo sơ mi tay cộc croptop, vải tơ chấm bi đen nền trắng, 2 tà sau
227,500₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1223COB
-50%
Áo sơ mi tay cộc croptop, vải nền xanh coban thêu lá trắng 5 ngón,2 tà sau.
227,500₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1223COB1
-50%
Áo sơ mi tay cộc croptop, vải nền xanh coban thêu hoa trắng đen,2 tà sau.
227,500₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1223COB2
-50%
Áo sơ mi tay cộc croptop, vải xanh coban thêu hình xe đạp, trái tim,2 tà sau.
227,500₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1223COB3
-50%
Áo sơ mi tay cộc croptop, vải nền xanh coban thêu hình chong chóng,2 tà sau
227,500₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1223DE3
-50%
Áo sơ mi tay cộc croptop, vải đen hình xe đạp, 2 tà sau.
227,500₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1223HDO1
-50%
Áo sơ mi tay cộc croptop, voan hoa đỏ,2 tà sau.
227,500₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1223XTI
-50%
Áo sơ mi tay cộc croptop, vải hoa thêu coban nền tím2 tà sau.
227,500₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1291HVA1
-50%
Áo sơ mi croptop tay lỡ chéo hoa vàng nền tím than, khuy cổ
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB1293COB2
-50%
Áo sơ mi croptop tay cộc đũi chun coban, cổ tròn
212,500₫ 425,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1293DE6
-50%
Áo sơ mi croptop tay cộc đũi đen ô vuông, cổ tròn, khuy cổ
212,500₫ 425,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1293HI2
-50%
Áo sơ mi croptop tay cộc, bọt phẩy trắng nền đen, khuy cổ
212,500₫ 425,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1293SAO
-50%
Áo sơ mi croptop tay cộc, chéo sao ghi nền hồng, khuy cổ
212,500₫ 425,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1293XN
-50%
Áo sơ mi croptop tay cộc, đũi xanh kẻ trắng, nơ tay, khuy cổ
212,500₫ 425,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1293XN1
-50%
Áo sơ mi croptop tay cộc, đũi xanh phẩy trắng, khuy cổ
212,500₫ 425,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1293XN4
-50%
Áo sơ mi croptop tay cộc, đũi xanh kẻ ô vuông trắng, khuy cổ
212,500₫ 425,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB1431HN
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, chéo hồng, cổ tim, móc trang trí
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB1431TR
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, lụa trắng, cổ tim, móc trang trí
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB1431VA
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, lụa vàng, cổ tim, móc trang trí
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB1431XN1
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, chéo xanh nhạt, cổ tim, móc trang trí
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB1441DE
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, dáng croptop, mango đen, cổ đính hạt, tay phối xếp
247,500₫ 495,000₫
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
ADB1441DE1
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, dáng croptop, chéo to đen, cổ đính hạt, tay phối xếp
247,500₫ 495,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB1441DO
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, dáng croptop, chéo to đỏ đô, cổ đính hạt, tay phối xếp
247,500₫ 495,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB1441HN
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, dáng croptop, chéo to hồng, cổ đính hạt, tay phối xếp
247,500₫ 495,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ĐĂNG KÝ
ĐỂ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI