Giỏ hàng

Sơ mi đồng giá

ADB0113TT
-75%
Áo sơ mi chiffon tím than tay cộc cổ sen lệch đính hoa
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0123TT
-75%
Áo sơ mi chiffon tím than tay cộc cổ nơ giọt lệ viền đen
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0123XA
-80%
Áo sơ mi chiffon xanh tay cộc cổ nơ giọt lệ viền đen
98,000₫ 495,000₫
ADB012CA
-75%
Áo sơ mi chiffon cam tay lỡ cổ nơ giọt lệ viền đen
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB012VN
-75%
Áo sơ mi vàng nhạt tay lỡ cổ nơ giọt lệ viền đen
98,000₫ 385,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB014CA
-75%
Áo sơ mi chiffon cam tay lỡ cổ sen bổ thép xếp mí ngực
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB0161HXA
-75%
Áo sơ mi habutai hoa xanh to cổ tim tay lỡ bo gấu
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB0191CA
-75%
Áo sơ mi chiffon cam tay lỡ nơ lệch cổ thuyền
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB0213TT
-75%
Áo sơ mi chiffon tím than tay cộc cổ peter pan hoa thân trước
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0233TT
-75%
Áo sơ mi chiffon tím than tay 2 tầng cổ tròn xếp ngực
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0243TT
-75%
Áo sơ mi chiffon tím than cộc tay cổ lệch vạt ngực đính 2 hoa
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0243VA
-77%
Áo sơ mi chiffon vàng cộc tay cổ lệch vạt ngực đính 2 hoa
98,000₫ 425,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0261XL
-75%
Áo sơ mi chiffon xanh lá tay lỡ cổ tim giọt lệ nơ
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB0271CA
-79%
Áo sơ mi chiffon cam đai chun cổ cài răng khóa
98,000₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB0273HN
-75%
Áo sơ mi chiffon hồng nhạt tay cộc đai chun cổ cài răng khóa
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0273KE
-75%
Áo sơ mi chiffon kem tay cộc đai chun cổ cài răng khóa
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0273XA
-75%
Áo sơ mi chiffon xanh tay cộc đai chun cổ cài răng khóa
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0283KE
-75%
Áo sơ mi chiffon kem pha ren tay ngực
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0283XA
-75%
Áo sơ mi chiffon xanh pha ren tay ngực
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0303TR
-77%
Áo sơ mi chiffon trắng nơ cổ đính đá
98,000₫ 425,000₫
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0303VA
-75%
Áo sơ mi chiffon vàng nơ cổ đính đá
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0333VA
-75%
Áo sơ mi chiffon vàng tay xếp li bèo ngực buộc nơ
98,000₫ 395,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADB0341XAN
-78%
Áo sơ mi chiffon xanh nhạt nơ ngực xếp li thân trước
98,000₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB0341XDU
-78%
Áo sơ mi chiffon xanh dương nơ ngực xếp li thân trước
98,000₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ĐĂNG KÝ
ĐỂ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI