Giỏ hàng

Sơ mi sale 50%

ADV1671KTR
-50%
Áo sơ mi croptop tay lỡ, bọt kẻ tăm trắng , cổ tròn, xếp ly cổ
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADV1763TR1
-54%
Áo sơ mi tay cộc, vải đũi thô trắng, vai liền, cổ đức, phối ren cổ và tay
212,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADV1671KDE7
-50%
Áo sơ mi croptop tay lỡ, vải kẻ đen trắng HQ, cổ tròn, xếp ly cổ
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADV1671KDE1
-50%
Áo sơ mi croptop tay lỡ, thun kẻ đen to cổ tròn, xếp ly cổ
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
AGD1271TR1
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, chéo trắng, cổ cÁo, tà cổ phối đen
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB145HN
-50%
Áo sơ mi tay dài, chéo hồng, cổ cÁo, viền ren hồng cổ và nẹp
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV205TR1
-50%
Áo sơ mi tay dài, chéo trắng, cổ tàu bèo, mí dọc vạt, giấu khuy
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay dài
 • L / Áo sơ mi tay dài
 • M / Áo sơ mi tay dài
 • S / Áo sơ mi tay dài
ADV2021DO
-50%
Áo sơ mi croptop tay lỡ, chéo to đỏ đô, cổ xẻ V, tay khoét buộc nơ
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADD1691HBE
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, voan lụa nền be hoa ghi, cổ tim bèo, tay bèo, dây nơ
262,500₫ 525,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADB1641TR1
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, chéo trắng, lưng xẻ đính khuy, tay bom,nơ tay
242,500₫ 485,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
ADD1123KDE3
-50%
Áo sơ mi tay cộc dáng croptop, bọt kẻ đen trắng, tay liền vai, thủng tà ngực
212,500₫ 425,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADD1063HO
-50%
Áo sơ mi crotop tay cộc, đũi xước hồng, xếp ly tay và gấu
212,500₫ 425,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
AGD1151TR2
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, bọt trắng ngà, đột ô-rê, đính dây hạt, tay loe, nhún ly tay
227,500₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
AGD1151TR
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, bọt trắng, đột ô-rê, đính dây hạt, tay loe, nhún ly tay
227,500₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADV2021HN
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, chéo hồng nhạt, dáng croptop, cổ xẻ V, tay khoét buộc nơ
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
AGD1151DE
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, bọt đen, đột ô-rê, đính dây hạt, tay loe, nhún ly tay
227,500₫ 455,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADV1971TR1
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, chéo trắng, cổ tròn, ly cổ, xẻ 1 bên, thêu hoa ở thân
242,500₫ 485,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADV2031TR1
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, chéo trắng, vai liền, cổ đức trang trí khuyên, nơ vê gấu tay
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADD1391TR1
-50%
Áo sơ mi tay cộc,dáng croptop,chéo trắng, vai liền tay loe, thêu hoa ngực
247,500₫ 495,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADD1391DE
-50%
Áo sơ mi tay cộc,dáng croptop,chéo đen, vai liền tay loe, thêu hoa ngực
247,500₫ 495,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADD1511TR
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, mango trắng , dáng croptop, cổ khoét đính khuy
242,500₫ 485,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADD1561GH1
-50%
Áo sơ mi tay lỡ, chéo ghi, cổ tròn xẻ V, gấu đuôi tôm
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay lỡ
 • L / Áo sơ mi tay lỡ
 • M / Áo sơ mi tay lỡ
 • S / Áo sơ mi tay lỡ
ADD0943VA1
-50%
Áo sơ mi tay cộc, lanh vàng ,cổ tròn
212,500₫ 425,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ADD0943TT4
-50%
Áo sơ mi tay cộc, chéo hoa đào nền tím than, cổ tròn
232,500₫ 465,000₫
 • XL / Áo sơ mi tay cộc
 • L / Áo sơ mi tay cộc
 • M / Áo sơ mi tay cộc
 • S / Áo sơ mi tay cộc
ĐĂNG KÝ
ĐỂ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI